PZHGP Oddział Choszczno - 0477

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
kabina

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu SZCZECIN  informuje, że organizatorem Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2016 r. jest Zarząd Oddziału Pyrzyce. Współorganizuje i sprawuje patronat nad wystawą Burmistrz Pyrzyc.

Zapraszamy Zarządy Oddziałów Okręgu Szczecin do wzięcia czynnego udziału w wystawie przez wystawienie swoich najlepszych gołębi w poszczególnych kategoriach wystawowych.
Wystawa odbędzie się w dniach: 09-11.XII.2016r.
Miejscem wystawy jest Hala Widowiskowo – Sportowa im. Polskich Olimpijczyków, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Rolna 5.

 

Wręczenie nagród za sezon lotowy 2016 Okręgu Szczecin odbędzie się
10 grudnia – sobota o godz.14,00
Wręczenie nagród za wystawę Okręgu Szczecin 2016 odbędzie się
11 grudnia – niedziela o godz.13,00

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Skład komitetu organizacyjnego:

Przewodniczący:
SZMYGIN MIECZYSŁAW  536-905-805

Sekretarz:
Podgórski Ryszard   605 543 882

Skarbnik:
Podleśny Janusz  696 169 801

Członkowie komitetu organizacyjnego:
- Urbaniak Jan
- Urbaniak Andrzej
- Szymański Mieczysław
- Migdał Andrzej
- Kołodziejski Kazimierz
- Kacprzak Krzysztof
- Kacprzak Jerzy

Regulamin Wystawy 2016

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Szczecin ustala niniejsze kategorie oraz kryteria wystawowe gołębi pocztowych w 2016 r.

1.    Kategoria Olimpijska Standard:
a)    Samczyki : konkursy zdobyte w lotach w 2015-2016 r. łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2016 r. (tj. 750 km).
b)    Samiczki : konkursy zdobyte w lotach w 2015-2016 r. łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2016 r. (tj. 600 km).
c)    Samczyki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi
d)    Samiczki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi.

2.    Kategoria: Sport – A, B, C, D,E, za lata 2015-2016
a)    Kategoria A
•    gołębie z 10 konkursami zdobytymi w lotach od 100 do 400 km z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.1500 kkm.
•    w locie bierze udział minimum 20 hodowców i 250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
b)    Kategoria B
•    gołębie z 8 konkursami zdobytymi w lotach od 300 do 600 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.2800 kkm.
•    w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
c)    Kategoria C
•    gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 500 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 3300 kkm.
•    w locie bierze udział 20 hodowców i 150 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu
d)    Kategoria D Allround
•    gołębie z 11 konkursami , z czego:
1.    w Kat. A: 3 - 5 konkursów (100 do 400km)
2.    w Kat. B: 2 - 6 konkursów (300 do 600km)
3.    w Kat. C: 1 - 3 konkursów (ponad 500km)
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.3500 kkm.
•    wynik przedstawiamy w coeff.

e)    Kategoria  E  - Maraton
•    gołębie z 4 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 700 km.
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 2800 kkm.
•    w locie bierze udział minimum 50 hodowców i 250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

3.Kategoria: Sport – Wyczyn za lata 2015-2016
•    gołębie z najwyższym konkurso - kilometrażem
•    wyniki lotów należy zaliczać z okresu ostatnich dwóch lat z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

4.Kategoria: Sport – F,G,H, za 2016 - jednoroczne
a)   Kategoria F – gołębie młode
•    gołębie z 3 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 300 kkm.
•    w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

b)  Kategoria G – gołębie roczne
•    gołębie z 5 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 500 kkm.
•    w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

c)  Kategoria H – gołębie dorosłe
•    gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 300 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5
•    łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 1800 kkm.
•    w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi
•    gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

Wyniki lotów należy zaliczać z - 2016r. z list konkursowych sporządzonych
na bazie 1:5


Klasy Wystawowe Okręgowe

1.Klasa Standard:
Samczyki i samiczki, które w latach 2015 – 2016 zdobyły minimum 4 konkursy z lotów powyżej 100 km. a z tego co najmniej dwa w 2016 rok.
- nagradzany standard

2.Klasa Poglądowa Standard:
Samczyki i samiczki nie muszą posiadać konkursów
– nagradzany standard

3.Klasa  Sport za rok 2015 lub 2016  – A, B, C, M:
Gołębie, które w roku 2015 lub 2016 osiągnęły:
w kat. A – 5 konk.
w kat. B – 4 konk.
w kat. C – 3 konk.
w kat. M – 2 konk.
- gołębie sklasyfikowane będą wg najniższego coefficjentu

3. Weteran:
Największa ilość konkursów zdobytych w karierze lotowej gołębia – minimum 35  konkursów w tym co najmniej 1 konkurs w 2016 roku
- nagradzana największa ilość konkursów w przypadku równej ilości konkursów wygrywa gołąb z większym konkurso-kilometrażem.

4. Gołębie Młode Standard:
Samiec i samica z 2016 r. które w lotach powyżej 100 km. zdobyły min. 1 konkurs.
– nagradzany standard

5.Gołębie roczne z 500-600km
Samiec i samica z 2016 r. które w lotach od 500 do 600 km. zdobyły min. 1 konkurs
Gołębie sklasyfikowane będą wg ilości konkursów. Przy równej ilości konkursów decydować będzie najniższy coefficjent

We wszystkich kategoriach wystawowych konkursy winny być wyliczone na bazie 1:5 ilości startujących w danym locie gołębi.
W locie musi brać udział minimum:
-kategorie standard 150 gołębi
-kategorie A-B-F-G-H 20 hodowców i 250 sztuk gołębi
-kategoria C 20 hodowców i 150 sztuk gołębi
-kategoria E 50 hodowców i 250 sztuk gołębi
W lotach do 400 km. dopuszcza się możliwość korzystania z list sekcyjnych przy zachowaniu kryteriów, o ile będą one korzystniejsze dla hodowcy.

Gołębie wystawione do oceny nie powinny posiadać:
- obrączek elektronicznych
- znaczników plastikowych
-widocznych danych na obrączkach adresowych

Dowóz gołębi na wystawę zabezpieczają oddziały we własnym zakresie.
Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za padłe gołębie.

NAGRODY.

Na Wystawie gołębie zostanie nagrodzonych 10% gołębi w każdej kategorii.

W Kategoriach Sport
(A, B, C, D, Maraton, F, G, H i W)
- po 3 gołębie bez względu na płeć – Puchar.

W Kategorii Standard:
- 5 samczyków i 5 samiczek – Puchar

Klasa Wystawowa Okręgowa
- w klasach sport - po 1 gołębiu - Puchar
- w klasach standard - samczyk i samiczka – Puchar.

Zgłoszenia gołębi Zarządy Oddziałów wraz z wypisaną deklaracją i specyfikacją konkursów oraz kartą wystawową w danej klasie przesyłają do kol.Ryszarda Podgórskiego najpóźniej do 25- XI- 2016r.

Opłata za eksponat wynosi 8zł.
Przyjęcie gołębi rozpocznie się 09.XII.2016 (piątek)
Od godziny 14,00 do 18,00.
Wydawanie eksponatów w niedzielę 11.XII.2016 od godziny 15,00.

Adres korespondencji, oraz do przesyłania wyników:
Ryszard Podgórski
ul. Sienkiewicza 7A/7
74-240  Lipiany
tel. 605 543 882
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Za komitet wystawowy
Sekretarz                                                                                            Przewodniczący
Ryszard Podgórski                                                                            Miczysław  Szmygin